Crawlskolan – Del 1: Vattenläge

Denna artikel är en del i Crawlskolan.

Att crawla är ett effektivt och relativt enkelt simsätt. Det har ett effektivt drivande armtag och är ett simsätt som erbjuder ett naturligt och bra vattenläge. Med vattenläge menas hur kroppen ligger och färdas genom vattnet. Vattenläge är något som är centralt i all simning.

Det vi strävar efter är att hålla kroppen i så vågrät position som möjligt. I crawl simmar vi i vattenytan vilket gör att vi vill ha hela kroppen i vattenytan. Det vanligaste problemet är att benen sjunker och vi simmar med huvudet högt och benen långt ned under vattnet. I det läget skjuter vi mycket vatten framför oss och det blir som att simma i konstant uppförsbacke.

Hur får vi då ett bra vattenläge? Det finns både övningar och hjälpmedel för att underlätta träning av vattenläge, men vi börjar med lite teori.

Kroppen har en densitet som är väldigt nära vattnets. De flesta människor sjunker i vatten om man tömmer lungorna på luft, men flyter med luft i lungorna. Vi människor kan alltså flyta men bara nätt och jämt. Jämför med en isbit som ligger i ett glas, ungefär lika högt kan en människa flyta i vanligt vatten. Men människokroppen har ett problem som inte isbiten har. Isbiten har en centralt placerad tyngdpunkt medan vi människor vanligtvis har tyngdpunkten när vi flyter någonstans i närheten eller straxt över naveln. Om vi ligger och flyter behövs det alltså väldigt lite för att de tunga benen skall sjunka och ge ett vattenläge som inte är vågrätt. Sen nedanstående bild.

path4303-2
Eftersom överkroppen innehåller luft (lungor) har den bättre flytkraft än benen. Man kan se det som att man hänger i rep från taket. Repet är fäst ungefär vid naveln. Om man flyter helt naturligt kommer i de flesta fall benen att vara lägre än överkroppen. Det vill vi inte när vi simmar.
path4303
Om man spänner bålen och sträcker armarna över huvudet kan man få armarna att balansera benen vilket gör att de flesta med lite träning kan flyta i vattenytan.

För att kunna simma med ett bra vattenläge är det bra att börja med att träna på att flyta. Detta är något som man även senare i sin simutveckling bör göra då och då.

Att träna på att flyta gör man lättast på rygg så att man kan andas fritt men det är även bra att öva på att flyta på mage. Se till att ta ett djupt andetag så att du kan hålla andan länge. Som motvikt till benen använder man armarna som ju är liknande uppbyggda. Med armarna ordentligt sträcka över huvudet kan de balansera upp benen så att man kan flyta vågrätt. Man kan också försöka andas in luft mer i magen än i bröstet för att få flytkraften lite längre ned på kroppen.

Tänk lite på isbiten igen. Hur mycket av den flyter över ytan? Inte mycket. Samma sak gäller oss människor. Vi kan inte flyta med mycket över vattenytan utan vi måste ligga med större delen av kroppen under vattenytan. Ett vanlig fel som görs är att man lyfter på huvudet vilket gör att kroppen måste sjunka någon annanstans. Eftersom benen är tunga och inte har så mycket flytkraft är det benen som sjunker först.

Lite korta tips:

– Luft i lungorna (gärna långt ned, andas med magen)
– Ner med huvudet. Titta rakt ned mot botten på bassängen
– Armarna skall vara långt fram
– Spänn bålen och ryggen så att benen hålls upp

Några övningar för att träna vattenläge och att flyta.

Flyt som ett ”X”. Armarna och benen isär åt varsitt håll så att de bildar ett ”X”. Med koncentration kan man flyta utan att röra sig.

Flyt som ett ”I”. Flyt med benen ihop och sträckta samt armarna sträckta rakt ovanför huvudet.  Armarna skall vara ungefär vid öronen.

Rotera runt lång axel. Ligg som ett I på rygg och flyt. Rotera med din längslinje, alltså åt sidan, snurra runt, till magläge. Stanna en kort stund och snurra sedan tillbaka till ryggläge. Återta balansen och flyt som ett ”I”. Hela rörelsen skall göras kontrollerat och med minimala rörelser. Armarna skall hela tiden vara sträckta över huvudet.

Rotera runt kort axel. Ligg och flyt som ett I på rygg. Vänd dig till magläge genom att göra en halv kullerbytta. Vänd tillbaka genom att antingen fullfölja kullerbyttan eller gå tillbaka samma väg. Du skall stanna till i magläge en kort stund innan du vänder tillbaka. Hela rörelsen skall vara kontrollerad och avslutas med att du åter flyter i ryggläge.

Simma crawl helt utan att andas. Ta ett djupt andetag och skjut ifrån kanten. Crawla sedan med huvudet lågt och näsan mot botten utan att andas så långt du orkar. När du inte orkar hålla andan mer simmar du bröstsim till andra sidan. Vila lite och kör igen. Många orkar längre än de tror.

Bevisövningar. Jag brukar ofta låta simmarna göra övningar som ”bevisar” att jag talar sanning när jag berättar hur simning fungerar. Här är några gällande vattenläge.

Ligg och flyt på utan på valfritt sätt. Andas sedan ut all luft ur lungorna, vad händer?
Svar: Man sjunker för att kroppen minskar i volym.

Ligg och flyt på rygg (som ett ”I” eller ”X”). Lyft på huvudet och titta på fötterna, vad händer?
Svar: Benen sjunker för att huvudet kommer för högt över vattenytan.

Ligg och flyt på rygg som ett ”I” med händerna sträcka över huvudet så långt det går. För sedan händerna försiktigt i en båge till armarna är längs sidorna och armarna vid låren. Vad händer?
Svar: Benen sjunker för att armarnas ”motvikt” till benen hamnar fel och drar ned benen.
Denna artikel är en del i Crawlskolan
Nästa avsnitt: Strömlinjeforma din kropp

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *