Varför en öppen horisontell IoT plattform

I en artikel på LinkedIn har jag, på engelska, skrivit om varför en öppen horisontell IoT platform är en bra sak.

Läs artikeln här. (Du behöver inte ha konto på LinkedIn för att läsa artikeln.