Ordförande i Svenska Linuxföreningen

I går utsågs jag som ordförande i Svenska Linuxföreningen efter att Jens Hjalmarsson avgått på grund av tidsbrist. Svenska Linuxföreningen är en ganska stor förening med ungefär 2000 direktanslutna medlemmar.

Jag tar detta förtroendeuppdrag på allra största allvar.