Kursen i Vim går över förväntan … :)

Kursen i Vim som jag håller på Kursplatsen går över förväntan trots att den ännu inte är klar. Alla verkar vara igång och jobbar med de övningar jag hunnit lägga ut och ställer frågor och skriver jounaler!

Riktigt kul!! 🙂