Fri programvara och pris

En deltagare på kursen ”Fri och öppen programvara” ställde frågan hur man kan ändra folks inställnig till fri prgramvara. Jag tror att det är en fråga om pris och svarade så här:

Hej!

Ett långt och intressant inlägg. Jag skall försöka förklara ett sätt på vilket jag tror man kan ändra folks inställning. Detta inlägg är inte fakta utan mina egna funderingar.

Jag tror att ditt problem och många andras är att de fokuserar på pris. Väldigt få (ingen?) av oss som använder fri programvara använder det för att det är billigt. Vi använder det av ideologiska skäl, för att det i många fall är tekniskt överlägset, för att det är stabila produkter, för att det är säkrare eller för att det är roligt. Det finns säkert andra skäl också, men så fort vi skall övertyga någon annan så nämner många priset som den största fördelen. Varför? Jag tror att det gör att många blir mindre intresserade.

Det är klart att företagsledningar och liknande vill höra att det är billigare, men det är inte lika viktigt som många tror. Flera som har migrerat har gjort det för att till exempel prestanda och säkerhet har höjts.

Användarna vill definitivt inte höra att det är billigare, då får de en negativ inställning direkt. Varför inte berätta för dem med vilka fördelar det innebär. Detta tror jag är huvudproblemet med Davids Office-användare. Lyft fram de andra fördelarna istället. Det är djupt rotat i oss att ”man får vad man betalar för” är det billigt (gratis) så är det dåligt. Kommer detta billiga dessutom uppifrån i företaget så är det riktigt synd om oss.

En annan nackdel med att konkurrera med priset är att det är svårt (omöjligt) för oss att påverka och samtidigt väldigt lätt för konkurrenterna att påverka. Hänger vi upp en insäljning på priset finns risken att konkurrenten helt plötsligt sänker priset med 99% och helt plötsligt blir billigare, då har vi inget kvar.

Använder man andra argument är förutsättningarna tvärt om, till vår fördel. Konkurrenten kan inte konkurrera med öppenhet, minskade inlåsningseffekter, högre säkerhet med mera och visa på att det ger besparingar i längden.

Skulle konkurrenten sänka priset med 99% och vi konkurrerar med andra saker får det minskad betydelse, kanske det till och med blir så att den fria progamvaran initialt blir lita dyrare, vilket man sparar in med råge längre fram, så bör användarna också få reda på det naturligtvis.