Microsofts ”Get the facts”

Idag håller på att förbereda mig inför en presentation jag skall hålla i morgon. Jag brukar surfa runt på webben för att hitta något intressant och aktuellt att referera till som nogon sorts anekdot. Idag hamnade jag bland annat på Microsofts Get the Facts-sida som handlar om Microsofts information kring GNU/Linux jämfört med deras produkter. Naturligtvis är det vinklat men det anser jag vara okej, det får man förvänta sig när det är på ett företags webbplats. Man skulle ju bli förvånad om det var så att de sågar sina egna produkter till förmån för GNU/Linux. Extra uppenbart blev det när jag körde igenom deras enkät på sidan och kom till frågan The Web site increased my awareness of the advantages of Microsoft’s Windows Server System 2003 compared to Linux. Ingen tvekan om vad de vill visa så klart.

I alla fall, när jag var där såg jag att en ny rapport från Gartner publicerats. I vanlig Microsoft-anda har de sammanfattat den så att den ser ut att såga GNU/Linux, men när man läser den kan man hitta andra godbitar.

De konstaterar, vilket vi alla vet att GNU/Linux har lägre licenskostnad och enklare licenshantering. De konstaterar även att brist på kunskap och stöd från externa utveklare kan äta upp den besparingen helt eller delvis. Även om den äts upp helt så de två alternativen kostar lika mycket så finns det ju ingen anledning att välja Windows. Det rör sig dessutom om engångskostnader eftersom kompetens byggs upp. Hela rapporten nämner det på flera ställen. Som slutkläm säger de att de viktigaste argumenten företagen nämner för val av OS är TCO och säkerhet (båda är GNU/Linux bra på). De säger att Windows troligen kommer att behålla sin dominans till 2010 mest på grund av att företagen är konservativa. De rekomenderar företagen att experimentera med GNU/Linux för att ta tillvara på de fördelar det medför när problemen kring till exempel kompetens minskar.

Jag tycker att det blir mer och mer uppenbart vilka fördelar fri programvara har … 🙂