Dagens boktips

Jag har bläddrat i Linux Performance and Tuning Guidelines från IBM och tycker den är värd att rekommendera. Boken finns som PDF att ladda ner utan kostnad och håller mycket hög kvalitet.

Den behandlar hur man hittar flaskhalsar i sina GNU/Linux system och i viss mån vad man kan göra åt dem. Boken börjar med en rejäl dos teori. Boken ger sedan exempel på en hel del program du kan använda och den är distributionsneutral. Boken är mycket pedagogisk och är lätt att bläddra i även om man inte vill läsa hela.