Internationella FSCONS

Av er som läser denna blogg lär väl ingen av er missat att jag var på FSCONS i helgen.

En sak som sog mig var att jag tyckte det var mer utänska besökare på plats i Göteborg i år. Det har alltid varit mycket utländska besökare, men jag tyckte att det var extra mycket i år.

Jag bad Patrik Willard som är en av dem som administrerar FSCONS  att sammanställa anmälningarna vilket han snabbt gjorde.  Detta är bara de som föränmält sig och inte talare, staff och efteranmälda.

Totalt fanns det 16 nationaliter representerade. Sverige var den största med 77% och  den näst största var Tyskland med 5% tätt följt av Norge och Finland med 4%. Bland övriga nationaliteter finns  Österrike,  Nederländerna, Grekland, Italien, samt några länder till med bara en anmäld deltagare.

Det är ingen tvekan om att FSCONS är en konferens känd utanför landets gränser …