Uppföljning på ”Fri programvara och pris”

Som jag skrev för några dagar sedan så bör man akta sig för att prata om pri programvara och pris. Att framhäva den som något billighetsalternativ gynnar inte fri programvara i längden och är ett argument som lätt kan slå tillbaka och som kan tillintetgöras enkelt av konkurrensen.

I vissa fall blir fri programvara dyrare inledningsvis. Det är inga problem. I går på ett styrelsemöte i Svenska Linuxföreningen hade vi en intressant brainstorming. Jag sade att det är allmänt känt att kvalitet kostar inledningsvis men lönar sig i längden. Det känner de flesta till. Så vill jag att fri programvara skall uppfattas, för det är den värd.