Standardstrul dyrt för myndigheter – IDG.se

Jag läste denna artikel i Computer Sweden i morse och blev nästan lite full i skratt. Jag bestämde mig för att den var för dum för att kommentera. Men nu gör jag så i alla fall.

Barbro Winstrand säger (enligt artikeln) ”Det är enbart positivt om Microsofts format blir en öppen standard. Om inte kan vi bli tvungna att konvertera information och det blir kostsamt”. Jag tror att det ligger i huvudsak två missförstånd bakom detta uttalande.

Hon säger att de blir tvungna att konvertera dokument om inte OOXML blir en standard. Hon säger dock ”Microsofts format” vilket får mig att tro att hon tror att det är de vanliga Office-formaten .doc, .xls och så vidare som skall standardiseras. Så är det alltså inte utan OOXML är relativt nytt och inte så välanvänt som man tror. De kommer att behöva konvertera dokument i alla fall så småningom.

Det kan också vara så att Winstrand känner till detta och resonerar i banorna att om de blir standard så kan de använda OOXML för nya format och låta de andra ligga i de format de ligger eftersom de kommer att använda samma produkter som nu.

I det andra fallet löper man också risk att man måste konvertera så småningom i alla fall eftersom de gamla dokumenten kommer att vara lika lite standardiserade då som nu.

Ett annat missförstånd är att det skulle vara helt omöjligt för Microsoft att stöda den befintliga standarden istället för att göra en egen. Det är inte det de vill göra men det är på intet sätt omöjligt.

Winstrand säger också att det enbart skulle vara positivt om OOXML blir en standard. Jag kan inte hålla med om detta och tror att det uttalandet beror på de missförstånd jag pekat på ovan. Jag kan faktiskt inte se någon fördel alls med ytterligare en dokumentstandard. Det bästa (och enda kloka) vore att jobba vidare på den standard som redan finns. Gör tillräckligt många det kommer Microsoft att tvingas implementera stöd för detta i sina produkter och vi kommer till den situation att alla kan använda standardformat och vilka produkter (inklusive Microsoft) som det vill. Detta kommer också att bli det billigaste och säkraste alternativet för alla.

Det är ju trots allt det som standarder handlar om. Standarder är helt värdelösa om alla i förlängningen skall ha en varsin.