Ses vi på lördag?

På lördag är det Software Freedom Day 2007. Software Freedom Day är en internationell händelse där man firar och informerar om fri programvara på samma dag runt om i hela världen. Jag har engagerat mig (om än väldigt lite. Amelia Nilsson m.fl. är de som skall ha credit för arrangemanget) för vad som kommer att hända i Stockholm.

Som du kan se programmet kommer jag att hålla ett föredrag på Proxxi klockan 16:00. Jag kommer att tala om fri programvara och vad man får och inte får göra med den. Jag kommer att tala om GPL och förklara begrepp som till exempel copyleft. Jag kommer bara att ge en kort introduktion till vad fri programvara är eftersom jag antar att de flesta känner till det, men det skall gå bra att ta del av föreläsningen även för de som inte är insatta i vad fri programvara är.