Valberedning

När Svenska Linuxföreningen hade sitt förra årsmöte valde jag att avgå som ordförande och styrelsemedlem. Jag är dock fortfarande medlem i föreningen och utsågs också tillsammans med två andra till att fungera som valberedning inför detta års årsmöte. Jag har precis skickat ut en liten enkät till den nuvarande styrelsens medlemmar. Jag har också gjort ett utrop bland föreningens aktiva efter kandidater till styrelsen.

Delar av styrelsen kommer att bytas ut på grund av att några som sitter inte har tid att ägna sig åt föreningen och önskar lämna styrelsen. Är det så att du vet någon som skulle platsa så tipsa gärna mig om dem. Alla som nominerats kommer att kontaktas för en närmare presentation. Att sitta i styrelsen för en så pass stor förening som Svenska Linuxföreningen är ett ärofyllt och krävande arbete. Det är också väldigt stimulerande och roligt.

Vi i valberedningen hoppas kunna lägga fram ett förslag till styrelse som är ett motiverat och engagerat gäng.