Nordic Meet on Nagios

Jag sitter just nu på Nordic Meet on Nagios (man kan se presentationerna live på sidan) och lyssnar på Andreas Ericsson som talar som Merlin. Merlin är ännu en av dessa förkortingar där man tagit ett coolt namn och sedan hittat på en beskrivning till vad det betyder. Betydelsen är så pass krystad att jag redan glömt den. Merlin i sig är dock häftigt. Det är en modul som kombinerat med sin egen demon kan få Nagios att göra mycket intressanta saker. Till exempel blir det mycket lättare att skapa clustrade och distribuerade lösningar. Att göra detta idag går bra men kräver en del konfigurerande. Merlin ger också en öppning till övervakningsdata så att man på ett flexibelt sätt kan presentera den.

Innan Andreas intog scenen talade Ethan Galstad om framtiden för Nagios. Han nämnde den omtalade forken i förbigående men gick inte djupare in på den frågan. Däremot talade han mycket om vad som händer i Nagiosprojektet nu och hur de rustar för framtiden. De länserar bland annat en hel hög med nya webbplatser för att få igång communityn och samla den kring Nagios. Det ser mycket bra ut, jag hoppas bara att de kan hålla uppe intresset på dessa nya sajter.

Efter Andras tal om Merlin var det Michael Medins tur att tala om NSClient++. NSClient++ är en liten server som man kör på Windowsmaskiner för att kunna montorera dem och köra skript på dem. Stabiliteten på denna programvara har varit lite si och så under åren men har nu blivit väldigt stabil. Michael börjar med att berätta om alla alternativ till NSClient++. Det finns en hel del, men de flesta är gamla och dåligt uppdaterade. Den enda som han rekomenderar är NC_NET. Ethan Galstad ställde en fråga om inte Michael ville vara med i Nagios Core Development team. Michael sade att han skulle återkomma i frågan, det beror lite på arbetsbelastning.

Efter lunchen delade sig eventet i två spår. Jag hatar när det är så för jag vill oftast gå på flera samtidigt. Jag lyssnade i alla fall på ett föredrag om SysNagios. Mest för att jag inte visste vad det var. Det handlar om att hantera klienter och har ett ganska intressant uppläggdär en systemadministratör själv kan lägga upp övervakning av sitt system utan att behöva pilla på Nagios-servern.

Just nu lyssnar jag på ett föredrag från op5 som handlar om deras projekt Ninja. Det är ett helt nytt grafiskt gränssnitt till Nagios. Under presentationen om Ninja frågade Ethan Galstad (som varit väldigt ödmjuk och berömmande hela dagen) om inte op5 ville göra Ninja till det officiella Nagios-gränssnittet och lägga det i communityns händer. Ethan sade att han förstod om inte Per Åsberg kunde svara på frågan på en gång, men Per tvekade inte utan sade att op5 definitivt ville det. Skall bli mycket spännande att följa detta! Ethan sträcker för övrigt ut armarna till nästa alla talare. Det är uppenbart att han är öppen för hjälp utifrån och står i startgroparna för att ta Nagios till nästa nivå.

Kvällen slutade som sig bör med en mycke trevlig middag. 🙂