E-delegationens förslag

Jag har inte bloggat på länge. Det är synd, men tiden har helt inte räckt till. Jag har flera påbörjade ämnen som jag börjat kriva på i någon debatt men sedan inte hunnit slutföra medan de ännu är aktuella. Nu är debatten igång igen och denna gång kanske jag hinner skriva klart ett inlägg 🙂

I måndags presenterade E-delegationen, en grupp som regeringen satt ihop för ett halvår sedan, resultatet av sitt arbete. Arbetet gick ut på att samanställa ett förslag på en strategi för myndigheternas arbete med e-förvaltning. Rapporten innehåller en hel del saker som är bra om man som jag tycker att fri programvara är viktig. Det talas mycket om både öppen programvara och öppna standarder i rapporten.

På E-delegationens hemsida kan man läsa:

Myndigheterna ska använda standardiserade meddelandebaserade lösningar som underlättar automatiserad samverkan. Kammarkollegiet ska ha ramavtal för sådan teknik. Myndigheterna ska i första hand välja öppna standarder och alltid överväga öppen programvara.

Det låter ju både självklart och bra. Säkert tillräkligt för att skriva detta bloginlägg.

Men några som inte gillar denna utredning är ju så klart de som inte har insett nyttan med fri programvara. Idag uttalar sig Valentino Berti, som är ordförande i den svenska grenen av föreningen för partnerföretag till Microsoft, IAMCP, i Computer Sweden på ett ganska lustigt sätt. Mycket av det jag skriver här har redan sagts i kommentarer på IDGs webbplats, men jag tar de mest uppenbara.

Berti, säger:

Om offentlig sektor gick över till att enbart använda öppen källkod skulle det skapa kaos i näringslivet.

Jag tror att Berti underskattar näringslivet. Företag brukar vara snabba på att förändra sig om marknaden gör det. Redan nu finns det flera företag som lever bra på att utveckla, sälja och underhålla fri programvara. Jag tror att det finns flera affärsmodeller kvar kring fri programva att upptäcka som ingen ännu har kommit på. Ökar efterfrågan på fri programvara samtidigt som den minskar på icke-fri programvara så är jag övertygad om att de flesta företag kommer att ställa om sig och klara sig galant. En del tror att fri programvara utvecklar och sköter sig själv, det är inte så utan företagen kommer att behövas även i framtiden. Jobbar fler med fri programvara kommer det att finnas fler incitament att samarbeta vilket leder till en snabbare utveckling och mindre varianter på uppfunna hjul. Detta tror jag är viktigt eftersom det gagnar sammhället och teknikutvecklingen i stort. Att det sedan öppnar för att stimulera den lokala ekonomin är en annan sak man får på köpet.

Berti håller faktiskt med mig i det jag säger ovan, för han konstaterar i artikeln:

Många av medlemmarna sysslar med öppen källkod också. Vi har inga ideologiska tankar kring det här – vi är helt enkelt affärsmässiga och anpassar oss efter det som kunderna vill ha, säger Valentino Berti.

Om kunderna vill ha fri programvara så är alltså detta ett icke-problem. Näringslivet kommer att klara sig galant. Jag kan faktiskt inte förstå var Berti är så kritisk emot med tanke vad han säger i artikeln. Det som står i förslaget från E-delegationen rörande öppna standarder och fri programvara är följande.

Delegationen förslag: Delegationens kommande vägledning för automatisk samverkan ska slå fast att öppna standarder är förstahandsval vid val av teknisk lösning.

Med tanke på hur hårt IAMCP jobbade för att göra OOXML till en öppen standard lär de knappast ha något emot denna formulering.

Om fri programvara står det

Delegationen förslag: Delegationens kommande vägledning för automatiserad samverkan ska slå fast att öppen programvara alltid ska övervägas vid val av lösning.

Beri konstaterar ju att medlemmarna i deras förening är affärsmässiga och anpassar sig så måste ju även de hålla med om att det vore helt galet att inte titta på hela marknaden då man skall upphandla något. Varför skulle man inte titta på fri programvara? E-delegationen skriver också i sitt förslag att TCO skall vara en avgörande faktor vid val av lösning. Efterosm de är affärsmässiga och ofta hävdar att deras lösningar är billigare så har inget att oroa sig för.

Av vad jag har hunnit läsa av förslaget så verkar det bra. I ärlighetens namn har jag inte läst hela. Det kom för några dagar sedan och är på knappt 300 sidor. Även om der är mycket intressant läsning blir man lätt trött efter några sidor. Nu är det dags att hoppa i säng och läsa något annat! 🙂