Datorkommunikationsboken

Som jag sagt tidigare skall en uppgradering av boken Datorkommunikation finansieras av .SEs Internetfond. Detta projekt har nu startats och kan följas på dess projektsida. På sidan kan mina rapporter hämtas och framstegen kan följas. Boken skall vara klar till sommaren.

Just nu skulle jag uppskatta om alla som läst det utkast som finns och har kommentarer att skicka dessa till mig. Meningen är att jag skall sammanställa dessa och införa dessa förbättringar i nästa version av boken. Vill du bidraga med text är du naturligtvis också välkommen att höra av dig.

Boken är släppt under GNU FDL (svensk översättning).