Firefox 3.0 har släppts

Webbläsaren Firefox släpptes i version 3.0 idag. I samband med detta försöker Mozilla slå världsrekord i nedladdningar på ett dygn. Mycket smart PR-trick måste jag säga :-). Men vägen till var Firefor är idag har kanske inte gått i världsrekordfart.

Netscape gjorde större delen av sin flaggskeppsprodukt Netscape Communicator till fri programvara 1998 vilket på sätt och vis kan sägas vara starten för Firefox.  Utvecklingen fortgick i det nya projektet som kom att heta Mozilla. En viktig del som utvecklades var det som vi nu känner som Gecko. Gecko är en så kallad renderingsmotor, det vill säga den del som tolkar webbsidorna och ritar ut den. Just Gecko är mycket lätt att portera till olika plattformar och är lätt att anvanda i olika produkter. Att den dessutom är fri programvara gör den tillgänglig för flera projekt att använda.

Det vi nu känner som Firefox hette från början Phoenix och använder Gecko som bas och var en gaffling av Mozillaprojektets webbläsare som av många ansågs som för stor och tung. Phoenix skulle vara liten och utbyggbar med teman och plugins. Utvecklingen började 2002 och version 1.0 släpptes 2004, då hade den hunnit byta namn två gånger på grund av varumärkesproblem. Phoenix blev Firebird 2003 och sedan Firefox 2004.

Firefox har konstant tagit till sig marknadsandelar och kommer förmodligen att knipa några till nu i dagarna. Världsrekordförsöket då? – Ja, det är för tidigt att säga. Servrarna är just nu överbelastade, vilket får ses som en miss i planeringen. Hoppas att de som misslyckas med nedladdningen nu försöker igen i morgon. Rekordföresöket pågår ett helt dygn.

Lycka till Firefox!