FSCONS – Mats Östling

Detta är anteckningar från Mats Östlings föredrag på FSCONS

Sitter just nu på FSCONS I Göteborg. Mats Östling på Sveriges Kommuner och Landsting går runt och hälsar på publiken och skall snart tala. Förra året berättade han om ett nytt kompetenscenter som startades upp då. Det skall bli roligt att höra om han berättar med om det idag.

Mats talar om de specifika behov som administrationen inom offentlig sektor har. Han talar om hur offentlig sektor relaterar till fri programvara som konsument, producent och genom delad utveckling. Han berättar att de deltar redan idag på alla dessa områden (även i Sverige).

Han talar om strategiska val att ta för att kunna maximera nyttan av fri programvara. Hyllprodukter kan spara pengar och ar tillgängliga. Man kan också sikta på ny funktionalitet och bättre service.

Henrik Sandklef kommer in och tar lite foton … 🙂

Mats talar mycket om att dela med sig och att återanvända. Han ger också SIS en känga i en bisats. Han talar om att vi i Sverige har mycket att läsa från andra. Han berättar att programvara som köps eller produceras av offentlig sektor borde göras tillgängligt som fri programvara.

Mats talar om Programverkets roll och hur det skall (eller borde) integreras med motsvarande funktioner i våra grannländer och även EU. Tanken är att program som läggs till på ett ställe skall kunna göras tillgängligt även på de andra.

Han talar om SALAR och OpenSweden. OpenSweden talade han om förra året på FSCONS då det var alldeles nytt.

Han visar nu en slide om Open Nordic som var en nyhet för mig. Det skall vara ett viruellt kompetencenter för de nordiska länderna. Han berättar en hel del om vad som händer i andra länder, till exempel Holland.

Mats avslutar med en bild på växtlighet som tränger igenom asfalt och säger ”We are breaking through!”