Standardpasset

Detta pass simmar jag ofta. Det är lätt att komma ihåg och är ganska lätt psykiskt. Bra komma-i-gång-pass.

Insim 200m vfsh

4 x 50 teknikövningar (t.ex. Catch-up, Pensling, Enarm, Glid)

( 1 x 200
2 x 100
4 x 50 ) i tre varv. Första varvet med paddlar och dolme, andra med fenor och de tredje sammansatt utan utrustning. Vila 15s.

Avbad 100m

Tot: 2300m