Java som GPL

I nyårshälsning berättade jag bland annat om att Java släpps som GPL och att jag kommer att deltaga i en paneldebatt på en Javakonferens nu i slutet på januari. Nu börjar det bli väldigt nära (det är på tisdag) så jag håller på att uppdaterar mig på det senaste.

Som jag tidigare skrivit är jag väldigt positiv till att Sun släpper Java som, inte bara ”open source”, utan som fri programvara under GPL. Sun väljer GPL version 2 och inte version 3 av den enkla anledningen att GPL version 3 inte är klar ännu. Det är inte omöjligt att de byter till GPL version 3 längre fram. Enligt en artikel hos IDG.

Eftersom jag skall sitta i en paneldebatt med representanter från flera olika företag, till exempel IBM, Ericsson, Sun och Oracle så funderar jag lite på vad debatten kommer att handla om. Till en början när man söker på nätet är nästan alla lika positiva som jag. Jag kan bara se fördelar med detta.

Men efter att man grävt lite djupare ser man att Sun har fått kritik av IBM och Oracle angående valet av GPL, så kanske kommer en del av debatten att handla om detta.

Anledningen är att det finns flera projekt kring Java som använder Licenser som inte kan blandas med GPL. Bland annat har IBM engagerat sig i ett projekt som syftar till en fri Java-implementation, nämligen Apache Harmony som ligger under Apache. Man kan naturligtvis undra om Harmony är en av anledningarna till att Sun släpper Java fritt överhuvudtaget eller om det är en naturlig del i Suns övergång till nya fria licensformer. IBM anser att det hade varit bättre att Sun donerat kod till Harmonyprojektet istället för att starta ett nytt, på sätt och vis, konkurrerande projekt.

En annan stort community som använder en licens som inte är helt kompatibel med GPL och som är Java-orienterat är Eclipse.

De som ifrågasätter valet av GPL ser en risk i att det bildas ytterligare ett community kring Java under GPL istället för att bidraga till de som finns vilket kanske hämmar utvecklingen av Java.

Jag ser det som att Sun nu väljer att bidraga till ett community som redan finns och är väldigt stort, det vill säga de som föredrar GPL. Dessa kan nu enkelt ta Java till sig och bidraga på ett gemensamt sätt där alla bidrar på samma villkor. Jag ser det också som att Sun bidrar till alla de som producerat Javakod (alltså tillämpningar i Java) därute som nu kommer att få en större bas för sina produkter.

GPL version 3, när den blir klar, kommer som det ser ut nu att vara kompatibel med Apaches licens men dessvärre inte med Eclipses licens. Det har tidigare sett ut som om de skulle bli kompatibla, men så ser det inte ut att vara nu. Men nu vet vi ju inte heller om Java kommer att bli GPLv3 heller.

Jag fortfarande mycket positiv till detta och ser bara fördelar med GPL. Naturligtvis beror det lite på hur Sun spelar sina kort i framtiden men så länge de ”sköter sig” kommer detta att bli mycket bra. Valet av GPL underlättar för företag att samarbeta kring produkten eftersom det på ett naturligt sätt kommer alla till gagn, vilket visats i flera andra projekt med samma Licens.

Richard Stallman och FSF har talat mycket om Javafällan (Java Trap) men säger att denna inte längre finns när det gäller Java men att motsvarande finns i andra produkter. Richard Stallman verkar mycket positiv till Suns drag och välkomnar fler att följa efter.

Något som kanske oroar vissa av andra skäl är just att GPL är en Copyleft-licens. Det vill säga att alla derivat måste också släppas under GPL (om de distribueras). Rädsla kan finnas att de Javaprogram som utvecklats på företagen nu också blir GPL. Detta är dock inte fallet eftersom Sun använder något som kallas Classpath exception som tillägg till GPL. Detta gör att de som använder Java idag kan fortsätta att göra det på samma sätt som tidigare utan att tvingas till att släppa sin egen kod.

Som sagt, det skall bli en spännande konferens och debatt. Jag får säkert anledning att återkomma i ämnet, om inte annat för att berätta hur debatten gick och vad den kom att handla om.